Zespół Stowarzyszenia stanowią specjalistki i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem pracy w Stowarzyszeniu.

Wszyscy są absolwentami studiów wyższych w zakresie psychologii, pedagogiki, a także mają dyplomy i certyfikaty potwierdzające ukończenie dodatkowych szkoleń trenerskich i psychoterapeutycznych.

Część osób ma również doświadczenie pracy w placówkach oświatowych, służbie zdrowia oraz ośrodkach specjalistycznych dla ofiar przemocy.

Różnorodność naszego zespołu pozwala na elastyczność w doborze adekwatnych do zgłoszonych problemów metod pracy.

Aktualnie współpracują z nami psychoterapeuci o orientacji Gestalt, poznawczo-behawioralnej, systemowej, a także absolwenci studiów podyplomowych z zakresu resocjalizacji, socjoterapii, rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.