Oferta przeznaczona jest dla młodych dorosłych w wieku 18-26 lat.

Formy pomocy:

- konsultacje psychologiczne

- interwencje kryzysowe

- psychoterapia indywidualna

- grupy terapeutyczne

- grupa DDA i DDD (dorosłe dzieci alkoholików i dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)

- warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych

- wakacyjne turnusy terapeutyczne

 

Zapisy telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach 8:30 – 20:00.