Oferta przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 12 – 18 lat.

Formy pomocy:

- konsultacje psychologiczne

- interwencje kryzysowe

- psychoterapia indywidualna

- konsultacje pedagogiczne

- terapia pedagogiczna

- Trening Umiejętności Społecznych

- grupy socjoterapeutyczne

- grupy terapeutyczne

- wakacyjne turnusy terapeutyczne

 

Zapisy telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach 8:30 – 20:00.

Młodzież w wieku 12-17 lat zapisują rodzice/opiekunowie prawni. Od 17 roku życia młodzież zapisuje się samodzielnie.

Na pierwszą wizytę zapraszamy młodych razem z rodzicami, którzy muszą wyrazić zgodę na korzystanie dziecka z pomocy.