ASLAN – potężny lew, dobry i sprawiedliwy bohater Opowieści z Narni C.S.Lewisa został wybrany na patrona przez młodzież, która towarzyszyła narodzinom Stowarzyszenia na początku lat 90 – tych.

Początkowo nieformalnie działająca grupa psychologów i młodzieżowych liderów, została zarejestrowana w kwietniu 1994 roku.

 

Ważniejsze działania i programy zrealizowane od tamtej pory:

 • Udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi, społecznymi, rodzinnymi (m. in. z rodzin dysfunkcyjnych);
 • Prowadzenie klubu dla młodzieży, w ramach którego odbywały się zajęcia teatralne, muzyczne, zajęcia z pantomimy, tai – chi, zajęcia plastyczne, ceramiczne, poetyckie, tańca, śpiewu i różnych umiejętności praktycznych (tkactwa, szycia, wyrobu biżuterii), wydawanie gazetki „Być Ich Dziećmi”.
 • Grupy samopomocowe i wsparcia

W Stowarzyszeniu działały między innymi:

 • grupy dla dzieci z rodzin alkoholików (Alateen, DDA),
 • dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD),
 • dla młodych kobiet,
 • dla młodych mężczyzn,
 • dla młodzieży znajdującej się w trudnych sytuacjach życiowych: którzy stracili rodziców, dla rozpoczynających samodzielne życie na własnym gospodarstwie,
 • dla osób z problemami odżywiania.

Aktualnie działa grupa Alateen i DDA.

 • Szkolenia dla liderów grup wsparcia i animatorów działań na rzecz dzieci i młodzieży

W latach 1997 – 2000 wspólnie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano program „Koordynacja działań instytucji, organizacji i grup nieformalnych zajmujących się pomocą dzieciom z rodzin alkoholowych.”, w ramach którego inicjowano działania na rzecz pomocy dzieciom alkoholików szkoląc liderów i profesjonalistów w kilkudziesięciu miejscowościach na terenie kraju, przyjmując ich na staż w Stowarzyszeniu, organizując konferencje i dwukrotnie Forum Liderów Młodzieżowych – Być Ich Dziećmi – dla liderów i ich opiekunów z terenu całego kraju.

Ogólnopolskie szkolenia dla młodzieżowych liderów organizowano również dzięki dotacjom uzyskanym z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz PHARE – Dialog Społeczny.

 

Centrum Pomocy Rodzinie

W 2000 roku przy Stowarzyszeniu powołano Centrum Pomocy Rodzinie – Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse, w ramach którego utworzono hostel oraz zapewniono pomoc prawną, psychologiczną i socjalną kilkudziesięciu młodym osobom – ofiarom przemocy w rodzinie i/lub znajdującym się w innego rodzaju sytuacjach kryzysowych.

Działanie finansowano dzięki dotacjom Wojewody Mazowieckiego, Fundacji Wspólna Droga, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Inne działania

 • Klub dla Młodzieży Gimnazjalnej z Ochoty;
 • Profilaktyka Społecznego Wykluczenia oraz Działania Zmierzające do Wzrostu Społecznej Zaradności Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych;
 • Terapia Zabawą Dzieci;
 • Działajmy Skuteczniej;
 • Przygotowanie Wolontariuszy do Prowadzenia Zajęć z Dziećmi z ADHD oraz z Zachowaniami Opozycyjno – Buntowniczymi;
 • Wyrównać Szanse;
 • Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Z powrotem do ludzi”;
 • Gabinet Terapii Ruchowej dla Dzieci i Młodzieży;
 • Zajęcia edukacyjne w szkołach oraz realizacja programu „Budowa systemu wsparcia dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych poprzez prezentację programu profilaktycznego Aslan przez młodzieżowych liderów grup samopomocy” – program realizowany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Dzielnicy Śródmieście, Wola oraz Praga Południe;
 • Asystent Wspomagający Dzieci i Młodzież Zagrożoną Wykluczeniem oraz ich Rodziny”;
 • Letnie i zimowe turnusy socjoterapeutyczne dla dzieci i terapeutyczne dla młodzieży. Obozy nieprzerwanie prowadzone są od 1994 roku i korzysta z nich kilkadziesiąt osób rocznie.
 • „Prowadzenie działań psychologiczno – pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego” – program realizowany od 2006 roku do chwili obecnej.

 

Ze Stowarzyszeniem współpracowali, często jako wolontariusze między innymi:

 • Paweł Szkotak – reżyser, założyciel Teatru Biuro Podróży z Poznania, przez trzy kolejne lata prowadził warsztaty teatralne podczas których wystawiono sztuki m. in. Witkacego oraz utwory Daniiła Charmsa.
 • Krystyna Piotrowska – Gauden – graficzka, która cierpliwie wprowadzała młodzież w tajniki rysunku i malarstwa.
 • Radosław Polakowski – muzyk i twórca wydarzeń muzycznych, który swój pierwszy zespół Gemara założył z młodzieżą w Stowarzyszeniu Aslan.
 • Kinga Kłaś – Pupar i Mariusz Sroczyński – instruktorzy Tai – Chi.
 • Marta Ślipska – prowadziła zajęcia z pisania ikon.
 • Krzysztof Kraszewski – uczył gry na gitarze.

 

W 1996 roku dzięki prywatnym sponsorom kupiliśmy 1 ha ziemi w Bieszczadach, a rok później wspólnymi siłami członków Stowarzyszenia wybudowaliśmy tam szopę. Na ziemi tej odbywały się biwaki, a młodzież mogła korzystać z niej jako darmowego pola namiotowego w okresie wakacji.

 

Sponsorzy dotychczasowych działań:

 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 • Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomani
 • Fundacja Wspólna Droga
 • Wojewoda Mazowiecki
 • Zarząd Województwa Mazowieckiego
 • Urzędy Dzielnicy Śródmieście, Ochota, Praga Południe, Wola
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Fundacja Fundusz Współpracy
 • Ambasada Brytyjska
 • Fundacja BNP Paribas Fortis
 • British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.
 • Allianz
 • United Nations Development Programme
 • PHARE – Dialog Społeczny
 • AGORA
 • I Społeczne Liceum Bednarska
 • oraz prywatni donatorzy

 

Wspierali nas

W naszej dotychczasowej pracy wspierali nas: