Zapraszamy na warsztat rodziców dzieci w wieku 8 – 11 lat

Czterosobowa rodzina siedząca na trawie
Zapraszamy na warsztat rodziców dzieci w wieku 8 – 11 lat ,,Jak uczyć dziecko umiejętności społecznych”!
Warsztat w sposób praktyczny przybliży jak rozwijać u dzieci samodzielność, zaradność, asertywność, oraz umiejętności potrzebne do dobrego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Zajęcia skierowane do rodziców którzy chcieliby w samodzielny sposób uczyć swoje pociechy przydatnych umiejętności społecznych!
Warsztat odbędzie się w formie on-line w środę 8.12.2021 o godz. 20.00 poprzez aplikację Google Meet ( 90 minut).
Zainteresowani mogą zapisać się telefonicznie bądź osobiście w biurze Stowarzyszenia.
Warsztat poprowadzi psycholog Tomasz Ciećwierz – pracujący z dziećmi i młodzieżą z szkół podstawowych, rozwijający u dzieci umiejętności społeczne.
Zapraszamy!
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu m.st. Warszawa.