Rodzice

Prosimy o zapisy telefoniczne w godzinach 8:30 – 20:00.
Czas oczekiwania na konsultację i dalsze formy pracy ze specjalistą wynosi od kilku dni do 2-3 miesięcy (krótszy czas oczekiwania jest wtedy, gdy rodzice są elastyczni w wyborze terminu spotkań).
Zawiadomienia o planowanych warsztatach edukacyjno-wsparciowych zamieszczamy na stronie w sekcji „Aktualności” i na Facebooku.
Zajęcia warsztatowe odbywają się w weekendy, aby ułatwić rodzicom korzystanie z nich bez kolizji z obowiązkami zawodowymi.
UWAGA: Indywidualne konsultacje  przeznaczone są dla rodziców, których dzieci również korzystają z pomocy w naszym ośrodku, a także wtedy, gdy nastolatek zdecydowanie odmawia przyjścia do psychologa.

Oferta obejmuje:
• poradnictwo rodzinne,
• konsultacje i mediacje dla rodziny,
• terapia rodzin,
• warsztaty psychoedukacyjne,
• grupy wsparcia.

Pozostałe elementy oferty: