Młodzież

Zdjęcie młodych osób przeglądających telefony komórkowe

Na pierwszą wizytę zapisać Cię mogą rodzice (telefonicznie, mailowo lub osobiście) w godzinach 8:30 – 20:00.
Na pierwszą wizytę zapraszamy młodych razem z rodzicami, którzy muszą wyrazić zgodę na korzystanie dziecka z pomocy).
Jeżeli ukończyłeś już 17 lat – zadzwoń osobiście.
Pierwsze 2-3 spotkania służą nawiązaniu kontaktu, przedstawienie naszych form pomocy, diagnozie problemów oraz wyborze najlepszej formy dalszego postępowania.

Formy pomocy:
• konsultacje indywidualne;
• poradnictwo;
• psychoterapia indywidualna,
• interwencje kryzysowe,
• grupa socjoterapeutyczna,
• Trening Umiejętności Społecznych,
• grupa Alateen – dla dzieci z rodzin alkoholowych,
• wakacyjne turnusy terapeutyczne,
• konsultacje psychiatry (tylko dla osób uczestniczących w terapii w Stowarzyszeniu).

Pozostałe elementy oferty: