Dzieci

Mała dziewczynka układa wieżę z klocków

Przyjmujemy zapisy telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach 8:30 – 20:00.
Pierwsze 2-3 spotkania służą nawiązaniu kontaktu z dzieckiem i diagnozie zgłoszonych problemów.
Rodzice młodszych dzieci mogą zostać zobowiązani do uczestnictwa w niektórych spotkaniach wraz z  dzieckiem, a także zaproszeni do udziału w niektórych zajęciach dla rodziców.

Formy pomocy:
• psychoterapia indywidualna
• zajęcia w małych grupach psychoedukacyjnych,
• grupy socjoterapeutyczne,
• zajęcia korekcyjne dostosowane do potrzeb dziecka (terapia ręki, kinezjoterapia itd.),
• psychoedukacja rodziców.

Pozostałe elementy oferty: