Współpraca międzynarodowa

1998 – 2000

Stowarzyszenie współpracowało z organizacją dla młodzieży Deutsche Sportjugend z Berlina organizując wizyty studyjne i wymieniając się doświadczeniami.

 

listopad 1999

Grupa z Aslana wzięła udział jako jedna z trzech reprezentacji młodzieży z Polski w uroczystościach związanych z dziesięcioleciem obalenia Muru Berlińskiego. Młodzi ludzie zwiedzali parlament, uczestniczyli w państwowych uroczystościach, a także w warsztatach kulturalnych, sportowych, teatralnych, muzycznych i fotograficznych towarzyszącym obchodom rocznicy.
Aslanowa drużyna „polish Tigers” zajęła drugie miejsce w turnieju streetballa w grupach mieszanych.

 

marzec – lipiec 2001

W Stowarzyszeniu odbywała praktyki studentka Renate Auel z Wyższej Szkoły Pedagogicznej z LAUFIZ W Niemczech. Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne, uczyła języków: niemieckiego i angielskiego, uczyła grać na gitarze.

 

2005, 2011

Nawiązanie współpracy z Caritas St. Petersburg oraz Centr Poddierżki Mołodych Inwalidow polegającej na prowadzeniu dwóch tygodniowych szkoleń psychologicznych dla rodziców dzieci z problemami rozwojowymi oraz pracowników organizacji.
Pracownicy Stowarzyszenia prowadzili te szkolenia nieodpłatnie.

2011

Członek Stowarzyszenia – przez pół roku przebywał w Gori (Gruzja), pracując w organizacji „Bridge of Friendship KARTLOSI” . W tym czasie organizował grupy wsparcia dla młodzieży z rejonu konfliktu dzieląc się doświadczeniem zdobytym podczas prowadzenia takich grup w Stowarzyszeniu ASLAN.

 

2013

„Socjoterapia w działaniu – praca z młodzieżą ze środowisk zmarginalizowanych”

Projekt wychodził naprzeciw potrzebie poszerzenia wiedzy teoretycznej i warsztatowej oraz wymiany doświadczeń zgłaszanej przez organizacje z Biszkeku. Dał możliwość podzielenia się doświadczeniem pomiędzy Stowarzyszeniem ASLAN a organizacjami w Kirgistanie. Pedagodzy z Kirgistanu uczestniczyli w turnusie edukacyjno – terapeutycznym w Bieszczadach oraz wspólnie z pracownikami Stowarzyszenia zorganizowali turnus socjoterapeutyczny dla dzieci ulicy z  Biszkeku.

W trakcie pobytu w Polsce wzięli udział w warsztacie pracy socjoterapeutycznej, a także obserwowali pracę polskich specjalistów z dziećmi i młodzieżą. Te doświadczenia umożliwiły pokazanie dobrych praktyk pracy terapeutycznej z młodymi osobami w rzeczywistych warunkach i modelowanie odpowiednich działań wśród wychowawców.

W celu przekazania zdobytych w projekcie doświadczeń innym osobom, przez polskich specjalistów został przygotowany i przetłumaczony na język rosyjski przewodnik pracy socjoterapeutycznej, a w Kirgistanie zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt

Dzięki tym działaniom metody Stowarzyszenia ASLAN zostały upowszechnione w szerszej grupie pedagogów i wychowawców pracujących z kirgiską młodzieżą.

 

2015

W 2015 roku z naszym Stowarzyszeniem nawiązał kontakt Wydział Socjalno-Psychologiczny Uniwersytetu Iwana Franki w Żytomierzu (Ukraina).

W ramach współpracy studenci, uczestnicy Studenckiego Klubu Polskiego działającego na uniwersytecie odbywali staże w Stowarzyszeniu zapoznając się z pracą naszych psychologów oraz pracą psychologów w innych zaprzyjaźnionych placówkach.

W latach 2020 – 2021 staże się nie odbyły z powodu Covidu.