Władze

Radzisława Różycka – przewodnicząca Stowarzyszenia, zamieszkała w Warszawie

Monika Słomka – zastępca Przewodniczącej

Agnieszka Longa – skarbnik, zamieszkała w Warszawie