Władze

Tomasz Ciećwierz – zastępca przewodniczącej

Agnieszka Longa – skarbnik

Monika Matuszewicz – przewodnicząca