Młodzi dorośli

Młoda kobieta i młody mężczyzna spacerują po lesie

Przyjmujemy zapisy telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach 8:30 – 20:00
Czas oczekiwania na pierwszą konsultację: od kilku dni do kilku miesięcy – zależy od możliwości dostosowania się osoby zgłaszającej się do proponowanych wolnych terminów.
2-3 pierwsze konsultacje mają na celu diagnozę problemów i ustalenie najbardziej adekwatnych form pomocy.

Oferta obejmuje:
• indywidualne konsultacje i poradnictwo,
• psychoterapia indywidualna,
• interwencje kryzysowe,
• grupy terapeutyczne,
• grupa DDA (dorosłe dzieci alkoholików),
• warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych,
• dwutygodniowe wakacyjne turnusy terapeutyczne,
• konsultacje psychiatry (tylko dla osób korzystających z terapii w Stowarzyszeniu).