Stowarzyszenie ASLAN

ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa

Nr konta: 78 1140 1010 0000 5775 3600 1001 BRE BANK S.A.

22 636 49 04

22 636 49 12

Polecamy:

KRS 0000048117

 

Władze
_________________________

 

Radzisława Różycka - przewodnicząca Stowarzyszenia, zamieszkała w Warszawie;

 

Agnieszka Longa - skarbnik, zamieszkała w Warszawie;