Stowarzyszenie ASLAN

ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa

Nr konta: 78 1140 1010 0000 5775 3600 1001 BRE BANK S.A.

22 636 49 04

22 636 49 12

Polecamy:

KRS 0000048117

 

Sponsorzy
_________________________


"Skąd mamy środki na działalność ?


Z pomocy Stowarzyszenia korzystają rodziny, których nie stać na prywatną pomoc dla swoich dzieci. Oferta Stowarzyszenia jest bezpłatna. To ilu osobom możemy pomóc zależy od naszych darczyńców i sponsorów. To dzięki nim możemy między innymi dożywiać około 30 osób dziennie (w tym mieszkańców hostelu), finansować warsztaty i obozy terapeutyczne, opłacać czynsz oraz wynagrodzenia pracowników.

SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY.

Poniżej wymieniamy tylko niektórych z naszych sponsorów:


URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 


FUNDACJA WSPÓLNA DROGA

 

 


BANK ŻYWNOŚCI SOS

 

 

 


KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI

 


MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

 

 


MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 

 

 

 


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO