Stowarzyszenie ASLAN

ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa

Nr konta: 78 1140 1010 0000 5775 3600 1001 BRE BANK S.A.

22 636 49 04

22 636 49 12

Polecamy:

KRS 0000048117

 

Przekaż 1% Podatku
_________________________

 

Możesz pomóc – 1% to bardzo dużo


Aby przekazać 1% swojego podatku na rzecz ASLANA, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego PIT wpisz nasz numer

KRS 0000048117


Możesz także pobrać program do rozliczenia PIT , w którym rubryka ta zostanie wypełniona automatycznie.

POBIERZ PROGRAM

Korzystając z tego programu możesz również wysłać PIT do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.


Stowarzyszenie ASLAN działa na rzecz dzieci, młodzieży i rodziców, których nie stać na płacenie za pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, szkolnych i rodzinnych.

Kilkaset młodych osób rocznie korzysta u nas z terapii indywidualnej i grupowej, obozów terapeutycznych, porad psychiatry i prawnika, pomocy w nauce i różnych form spędzania wolnego czasu.

W roku 2016 zebraliśmy 21 479,25 zł.

Wszystkim Ofiarodawcom bardzo serdecznie dziękujemy.

Państwa wsparcie pozwoliło nam o rozszerzenie oferty o działania, na które nie uzyskujemy dotacji, w tym pomoc psychiatryczną, grupy edukacyjno – wsparciowe dla rodziców, dofinansowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w turnusach terapeutycznych.