Stowarzyszenie ASLAN

ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa

Nr konta: 78 1140 1010 0000 5775 3600 1001 BRE BANK S.A.

22 636 49 04

22 636 49 12

Polecamy:

KRS 0000048117

 

Strona Główna

Aktualności

 

__________________________________________________________________________


BEZPŁATNE WARSZTATY DLA RODZICÓW w ASLANIE

 

17.11.2018 r., godz. 9.00 - 15.00

Temat: Dlaczego nastolatek to nie młody dorosły - mózg nastolatka. Prowadząca: Joanna Siemieniuk

 

24.11.2018 r., godz. 12.00 - 15.00

Temat: Lęki u dzieci i młodzieży - jak sobie radzić? Prowadząca: Magdalena Majewska


30.11.2018 r., godz. 17.00 - 20.00

Temat: Jak chwalić i doceniać swoje dziecko? Prowadząca: Monika Gregorczuk

 

14.12.2018 r., godz. 17.00 - 20.00

Temat: Sztuka odzwierciedlania emocji - siła dla Twojego dziecka. Prowadząca: Monika Gregorczuk

 

ZAPRASZAMY!
Informacje i zapisy:

tel. 22 636 49 04

_____________________________________________________________________________


TRWA NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ
dla DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW

 

Jeśli:

 • masz 19 – 25 lat;
 • jesteś osobą mającą doświadczenie wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym;
 • czujesz, że w twoim życiu coś jest nie tak, ale nie wiesz co;
 • chcesz zrozumieć siebie w kontekście doświadczeń rodzinnych i podejmować bardziej świadome decyzje w swoim życiu;
 • chcesz lepiej wyrażać siebie i nawiązywać bardziej satysfakcjonujące związki.

To:

 • zapraszamy Cię w podróż w poszukiwaniu i odkrywaniu siebie w ramach grupy terapeutycznej dla Młodych Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Celem grupy jest pomoc:

 • w przywróceniu zdolności do zdrowego funkcjonowania, podejmowania konstruktywnych działań w celu ochrony siebie i zatroszczenia się o swoje potrzeby;
 • w lepszym rozumieniu siebie i zmniejszeniu odczucia samotności.

 

Grupa trwa rok (październik 2018 - czerwiec 2019). Spotkania będą odbywały się we wtorki  w godz. 16.00 - 18.00. Rozpoczyna się we wrześniu 2018 r. od warsztatu (25.09.2018 r., godz. 14.00 - 20.00). Udział  w grupie poprzedzony jest konsultacją.

 

Informacje i zapisy:

Monika Gregorczuk

Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, Warszawa

tel. 22 636 49 04

_____________________________________________________________________________

 

Trwa nabór do grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży w wieku 13 - 15 lat

Zapraszamy osoby, które:
- Chcą poprawić swoje relacje z rówieśnikami, zdobyć umiejętności ułatwiające nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi,
- Chcą lepiej rozpoznawać i wyrażać swoje emocje i potrzeby,
- Chcą poznać swoje mocne strony zwiększając poczucie własnej wartości i samoocenę,
- Chcą lepiej radzić sobie z trudnymi i stresowymi sytuacjami,
- Chcą zwiększyć poczucie bezpieczeństwa
- Chcą po prostu porozmawiać o tym, co dla nich ważne i trudne.

Integralną częścią uczestnictwa w grupie jest dwutygodniowy obóz w Bieszczadach w miejscowości Wetlina.

Termin obozu: 16 – 28 lipca 2018 r.

Ważne! Obóz w Bieszczadach jest związany z częściową dopłatą za koszty pobytu.

Udział w grupie i wyjeździe poprzedzony jest konsultacją z psychologiem.
Informacje i zapisy: Kinga Wojcieszek, tel. 22 636 49 04

___________________________________________________________________________


SOS RODZINA


Projekt „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Stowarzyszenie Aslan od września 2016 r. realizuje wspólnie z innymi organizacjami i Miastem st. Warszawa projekt SOS Rodzina - Przeciwdziałanie wykluczeniu Społecznemu mieszkańców m.st Warszawy.

 

Informacje i zgłoszenia w siedzibie Stowarzyszenia.

Zapraszamy!


Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie:

www.um.warszawa.pl/sosRodzina

_____________________________________________________________________________


PROWADZENIE DZIAŁAŃ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH I PORADNICTWA RODZINNEGO SKIEROWANYCH DO RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYMI


Projekt oferuje wsparcie psychologiczne i pedagogiczne osobom mieszkających i/lub uczącym się w Warszawie – dzieciom i młodzieży w wieku 7 – 18 lat oraz ich rodzicom.

W ramach realizacji projektu oferujemy:

 • diagnozę psychologiczną
 • diagnozę pedagogiczną
 • konsultacje, poradnictwo psychologiczne
 • indywidualną terapię
 • grupy socjoterapeutyczne i terapeutyczne
 • grupę Alateen dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
 • zajęcia korekcyjne z pedagogiem
 • konsultacje z prawnikiem.

_____________________________________________________________________________

 

SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO oferuje bezpłatną pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących i/lub uczących się w Dzielnicy Śródmieście


Do placówki zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat z problemami szkolnymi, emocjonalnymi i/lub w kontaktach z rówieśnikami.

Każdy uczestnik objęty zostanie dostosowanym do indywidualnych potrzeb programem terapeutyczno – korekcyjnym, a w razie potrzeby także zajęciami grupowymi i/lub zajęciami aktywnego spędzania czasu wolnego.

Rodzicom oferujemy indywidualne konsultacje psychologa w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, a także warsztaty umiejętności wychowawczych.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 20:00.

W okresie wakacji proponujemy letnie obozy socjoterapeutyczne łączące wypoczynek z zajęciami rozwijającymi kompetencje społeczne.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

_____________________________________________________________________________

 

DZIAŁANIA NA RZECZ MŁODYCH DOROSŁYCH

 

Projekt przeznaczony jest dla młodzieży między 18 a 26 rokiem życia, mieszkającej bądź uczącej się w Warszawie.

Oferta zawiera:

indywidualne wsparcie psychologiczne
interwencje kryzysowe
terapię psychologiczną
wsparcie grupowe, w tym:

 • grupę dla dorosłych dzieci alkoholików DDA
 • grupę dla osób znajdujących się w kryzysie, przeżywających problemy związane z sytuacją życiową, edukacyjną, zawodową lub rodzinną
 • grupę kompetencji społecznych kształcącą między innymi umiejętność komunikacji, rozpoznawania celów życiowych, optymalizacji działań
 • doradztwo zawodowe/Coaching skierowane do osób pozostających poza systemem zatrudnienia i edukacji

 

Zajęcia grupowe dla młodzieży

Grupy terapeutyczne dla młodzieży - przeznaczone dla młodzieży w wieku 19 – 26 lat, która przeżywa trudności takiej jak:

 • nastrój depresyjny
 • problemy z mobilizacją  do nauki/pracy
 • lęki, niepokój w relacjach z ludźmi
 • drażliwość, impulsywność
 • napady paniki
 • problemy adaptacyjne na uczelni, w miejscu pracy
 • konflikty z rodzicami

Grupy prowadzone są w trakcie roku szkolnego/akademickiego.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny oraz w trakcie zimowych lub letnich turnusów terapeutycznych stanowiących nieodłączny element pracy.

Kwalifikacja do grupy odbywa się po indywidualnej konsultacji z psychologiem.

_____________________________________________________________________________


Dziękujemy Hilton Warsaw Hotel & Convention Center

za remont i wyposażenie kuchni Stowarzyszenia
oraz za poświęcenie uwagi i czasu naszym podopiecznym.

Dzięki Wam dzieci będą mogły realizować swoje kuchenne pasje.

 

_____________________________________________________________________________


Pragniemy gorąco podziękować Firmie „Brikoman”

za życzliwość oraz remont i wyposażenie pomieszczeń Stowarzyszenia.

 

_____________________________________________________________________________

 

Pewnie część z Was i Waszych rodziców już zaczyna rozliczać się z urzędami skarbowymi. Zachęcamy do przekazania 1% Waszego podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania PIT wpisać nasz numer KRS 0000048117

Zachęcamy do skorzystania naszego programu do pobrania stąd:

POBIERZ PROGRAM

_____________________________________________________________________________