Stowarzyszenie ASLAN

ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa

Nr konta: 78 1140 1010 0000 5775 3600 1001 BRE BANK S.A.

22 636 49 04

22 636 49 12

Polecamy:

KRS 0000048117

 

Strona Główna

Aktualności

_____________________________________________________________________________

UWAGA
Rodzice dzieci w wieku 4-7 lat
Oferta dla rodziców, którzy są zaniepokojeni tym, że:
 • Ich dziecko ma trudności w przeżywaniu i spontanicznym okazywaniu uczuć;
 • Jest mało zainteresowane światem;
 • Rzadko eksperymentuje i cieszy się
 • Z trudnością nawiązuje i podtrzymuje kontakty z rówieśnikami;
 • Bawi się w mało urozmaicony sposób;
 • Z trudem podporządkowuje się różnym nakazom i zakazom;
 • Nie potrafi czekać.
Niepokój rodziców może również budzić utrzymujące się przynajmniej przez miesiąc trudności ze snem i odżywianiem lub załatwianiem potrzeb fizjologicznych, chociaż poprzednio takie trudności nie występowały.

_____________________________________________________________________________

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 roku wznawiamy działalność bezpośrednio w naszym Stowarzyszeniu.

Zapraszamy dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz rodziców.

Ponieważ zajęcia ze względów sanitarnych odbywać się będą tylko w części pomieszczeń nadal oferujemy pomoc psychologiczną i psychologiczną online.

 

Kontakt po uprzednim zgłoszeniu telefonicznych od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 pod numerem 22 636 49 04

Lub mailowym

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Przed wizytą prosimy opiekunów i uczestników o zapoznanie się z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia obowiązującymi w naszej Placówce.

 

W zakresie organizacji placówki wsparcia dziennego:

1. Zalecenie zakazu wstępu na teren placówek wsparcia dziennego osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności placówki.

2. Przyporządkowanie stałych opiekunów i wychowawców do danej grupy.

3. Poinformowanie uczestników i ich rodzin/opiekunów oraz pracowników o nie przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną. Ew. za zgodą mogą złożyć oświadczenie (ustne, pisemne).

4. Brak możliwości przyjęcia do placówki dzieci oraz podjęcia pracy w placówce przez pracowników, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.

5. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt, który nie można poddać czyszczeniu lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu.

6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

7. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi kontakt poszczególnych grup dzieci.

8. Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

9. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pomiaru temperatury ciała można dokonać przy pomocy termometru bezdotykowego, za zgodą osoby/ rodzica/ opiekuna.

10. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu możliwej maksymalnej odległości od siebie. Sprzęt na placu zabaw lub boisku należącym do placówki wsparcia dziennego powinien być regularnie czyszczony lub dezynfekowany po użyciu przez każdą grupę dzieci.

11. Rekomenduje się uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji (telefon, poczta elektroniczna) z rodzicami dzieci w razie złego samopoczucia dziecka.

12. Należy wyłączyć wszystkie dystrybutory i źródełka wody pitnej i zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.

13. Podjęcie działań w celu zapewnienia uczestnikom gorącego posiłku poprzez zakup cateringu w placówkach, gdzie posiłek jest zapewniany.

14. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

15. Korzystanie z posiłków winno być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł i klamek po każdej grupie. Wielorazowe naczynia – jeśli są używane – należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze nie niższej niż 60°C lub opłukiwać wrzątkiem o temperaturze nie niższej niż 90°C .

W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:

1. W placówkach może przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna do 15 dzieci, przy czym minimalna przestrzeń na jedno dziecko lub opiekuna nie powinna być mniejsza niż 4 m2 (nie wliczając pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych).

2. Dystans między dziećmi a także między opiekunami a dziećmi powinien wynosić nie mniej niż 1,5 m.

3. Zaleca się, zwłaszcza w trakcie zajęć specjalistycznych, podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi pracownikami (wychowawcami, psychologami lub innymi pracownikami pracującymi z dziećmi).

4. Rekomenduje się rezygnację z zajęć kulinarnych.

5. Sala, w której przebywają dzieci powinna być przynajmniej raz na godzinę wietrzona.

_____________________________________________________________________________

Jeżeli chcesz porozmawiać o swoich problemach, coś Cię niepokoi , masz gorsze samopoczucie, zadzwoń do psychologów, terapeutów naszego Stowarzyszenia.

Dyżurujemy codziennie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach i pod następującymi numerami :

Poniedziałek: 14.00 - 18.00, tel nr 883 567 291

Wtorek: 14.00 - 18.00, tel nr 570 778 292

Środa: 14.00 - 18.00, tel nr 570 778 292

Czwartek: 14.00 - 18.00, tel nr 576 839 235

Piątek: (14.00 - 16.00) tel nr 576 839 235; (16 - 18.00) tel nr 883 567 291


Zapraszamy dzieci i młodzież a także rodziców (w sprawach wychowawczych)

Przypominamy jednocześnie, że wszystkie osoby, które do chwili wystąpienia kwarantanny korzystały z pomocy Stowarzyszenia Aslan mogą nadal umawiać się na sesje za pomocą wybranych przez siebie komunikatorów Skype, WhatsApp , telefon

Zostań w domu i skontaktuj się z nami.

Jesteśmy nadal dla Ciebie


 

W związku z rekomendacją

Wojewody Mazowieckiego

nasza działalność zostaje

CAŁKOWICIE ZAWIESZONA

na czas kwarantanny

w trybie natychmiastowej wykonalności.

_____________________________________________________________________________

 

Stowarzyszenie ASLAN ZAPRASZA  na GRUPĘ TERAPEUTYCZNĄ dla DDA

 

 • Jeśli masz od 19 do 25 lat...
 • Jeśli jesteś niezadowolony z kontaktów z innymi ludźmi...
 • Jeśli nie możesz zaakceptować siebie...
 • Jeśli czujesz się odpowiedzialny za innych...
 • Jeśli w Twoim domu nieproszonym gościem był alkohol...

 

To z myślą o Tobie powstała

GRUPA DLA MŁODYCH DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW

 

Celem grupy jest pomoc:

 • w przywróceniu zdolności do zdrowego funkcjonowania, podejmowania konstruktywnych działań w celu ochrony siebie i zatroszczenia się o swoje potrzeby;
 • w lepszym rozumieniu siebie i zmniejszeniu odczucia samotności.

Zapraszamy Cię w podróż w poszukiwaniu i odkrywaniu siebie

 

Spotkania grupy odbywają się  we wtorki w godz. 16.00 – 18.00.

Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją.

Informacje i zapisy:

 

Monika Gregorczuk

tel. 22 636 49 04

Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy

 

 

_____________________________________________________________________________

Po konsultacji z prawnikiem, w związku z informacjami  umieszczanymi w dniach 21 oraz 22 lipca 2019 r. w Internecie na temat obozów organizowanych przez Stowarzyszenie, zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym rodziców w dniu 29 lipca 2019 o godzinie 17:00 do siedziby Stowarzyszania

Zarząd Stowarzyszenia ASLAN

 

_____________________________________________________________________________

 

KONSULTACJE DLA RODZIN w STOWARZYSZENIU ASLAN

 

Zapraszamy rodziny, które doświadczają trudności  we wzajemnych relacjach lub borykają się z różnego rodzaju kryzysami na konsultacje rodzinne.

Konsultacje mogą pomóc rodzinie w sytuacjach, kiedy:

 • między członkami rodziny dochodzi do częstych kłótni i konfliktów - trudno porozumieć się w nawet najprostszych sprawach,
 • członkowie rodziny nie czują ze sobą więzi, nie mają ochoty do wzajemnych kontaktów - brakuje bliskości, zrozumienia, wsparcia;
 • rodzicie ciągle kłócą się między sobą  - napięta relacja między rodzicami odbija się na dzieciach i jest źródłem problemów wychowawczych,
 • rodzice zauważają, że coś niepokojącego zaczyna dziać się z dzieckiem (np. zachowuje się inaczej niż zwykle, ma coraz gorsze oceny, izoluje się itp. ) - nie wiedzą, jak powinni zareagować;
 • rodzina przeżywa kryzys spowodowany traumatycznym wydarzeniem ( tj. śmierć któregoś z jej członków, poważna choroba, utrata pracy, separacja lub rozwód, nagła zmiana warunków lub otoczenia itp.) - członkom rodziny trudno zaakceptować nową sytuację.

Celem spotkań rodzinnych  jest pokonanie trudności poprzez wskazanie źródeł konfliktu, nazwanie ich oraz wspólną pracę nad ich rozwiązaniem. Efekty są najlepsze, jeśli w spotkaniach uczestniczy cała rodzina.

 

Zapisy i informacje:

tel. 22 636 49 04

_____________________________________________________________________________


PROWADZENIE DZIAŁAŃ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH I PORADNICTWA RODZINNEGO SKIEROWANYCH DO RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYMI


Projekt oferuje wsparcie psychologiczne i pedagogiczne osobom mieszkających i/lub uczącym się w Warszawie – dzieciom i młodzieży w wieku 7 – 18 lat oraz ich rodzicom.

W ramach realizacji projektu oferujemy:

 • diagnozę psychologiczną
 • diagnozę pedagogiczną
 • konsultacje, poradnictwo psychologiczne
 • indywidualną terapię
 • grupy socjoterapeutyczne i terapeutyczne
 • grupę Alateen dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
 • zajęcia korekcyjne z pedagogiem
 • konsultacje z prawnikiem.

_____________________________________________________________________________

 

SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO oferuje bezpłatną pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących i/lub uczących się w Dzielnicy Śródmieście


Do placówki zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat z problemami szkolnymi, emocjonalnymi i/lub w kontaktach z rówieśnikami.

Każdy uczestnik objęty zostanie dostosowanym do indywidualnych potrzeb programem terapeutyczno – korekcyjnym, a w razie potrzeby także zajęciami grupowymi i/lub zajęciami aktywnego spędzania czasu wolnego.

Rodzicom oferujemy indywidualne konsultacje psychologa w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, a także warsztaty umiejętności wychowawczych.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 20:00.

W okresie wakacji proponujemy letnie obozy socjoterapeutyczne łączące wypoczynek z zajęciami rozwijającymi kompetencje społeczne.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

_____________________________________________________________________________

 

DZIAŁANIA NA RZECZ MŁODYCH DOROSŁYCH

 

Projekt przeznaczony jest dla młodzieży między 18 a 26 rokiem życia, mieszkającej bądź uczącej się w Warszawie.

Oferta zawiera:

indywidualne wsparcie psychologiczne
interwencje kryzysowe
terapię psychologiczną
wsparcie grupowe, w tym:

 • grupę dla dorosłych dzieci alkoholików DDA
 • grupę dla osób znajdujących się w kryzysie, przeżywających problemy związane z sytuacją życiową, edukacyjną, zawodową lub rodzinną
 • grupę kompetencji społecznych kształcącą między innymi umiejętność komunikacji, rozpoznawania celów życiowych, optymalizacji działań
 • doradztwo zawodowe/Coaching skierowane do osób pozostających poza systemem zatrudnienia i edukacji

 

Zajęcia grupowe dla młodzieży

Grupy terapeutyczne dla młodzieży - przeznaczone dla młodzieży w wieku 19 – 26 lat, która przeżywa trudności takiej jak:

 • nastrój depresyjny
 • problemy z mobilizacją  do nauki/pracy
 • lęki, niepokój w relacjach z ludźmi
 • drażliwość, impulsywność
 • napady paniki
 • problemy adaptacyjne na uczelni, w miejscu pracy
 • konflikty z rodzicami

Grupy prowadzone są w trakcie roku szkolnego/akademickiego.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny oraz w trakcie zimowych lub letnich turnusów terapeutycznych stanowiących nieodłączny element pracy.

Kwalifikacja do grupy odbywa się po indywidualnej konsultacji z psychologiem.

_____________________________________________________________________________

 

SOS RODZINA


Projekt „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Stowarzyszenie Aslan od września 2016 r. realizuje wspólnie z innymi organizacjami i Miastem st. Warszawa projekt SOS Rodzina - Przeciwdziałanie wykluczeniu Społecznemu mieszkańców m.st Warszawy.

 

Informacje i zgłoszenia w siedzibie Stowarzyszenia.

Zapraszamy!


Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie:

www.um.warszawa.pl/sosRodzina

_____________________________________________________________________________


Dziękujemy Hilton Warsaw Hotel & Convention Center

za remont i wyposażenie kuchni Stowarzyszenia
oraz za poświęcenie uwagi i czasu naszym podopiecznym.

Dzięki Wam dzieci będą mogły realizować swoje kuchenne pasje.

 

_____________________________________________________________________________


Pragniemy gorąco podziękować Firmie „Brikoman”

za życzliwość oraz remont i wyposażenie pomieszczeń Stowarzyszenia.

 

_____________________________________________________________________________

 

Pewnie część z Was i Waszych rodziców już zaczyna rozliczać się z urzędami skarbowymi. Zachęcamy do przekazania 1% Waszego podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania PIT wpisać nasz numer KRS 0000048117

Zachęcamy do skorzystania naszego programu do pobrania stąd:

POBIERZ PROGRAM

_____________________________________________________________________________