Stowarzyszenie ASLAN

ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa

Nr konta: 78 1140 1010 0000 5775 3600 1001 BRE BANK S.A.

22 636 49 04

22 636 49 12

Polecamy:

KRS 0000048117

 

Strona Główna

Aktualności

 Jeżeli chcesz porozmawiać o swoich problemach, coś Cię niepokoi , masz gorsze samopoczucie, zadzwoń do psychologów, terapeutów naszego Stowarzyszenia.

Dyżurujemy codziennie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach i pod następującymi numerami :

Poniedziałek: 14.00 - 18.00, tel nr 883 567 291

Wtorek: 14.00 - 18.00, tel nr 570 778 292

Środa: 14.00 - 18.00, tel nr 570 778 292

Czwartek: 14.00 - 18.00, tel nr 576 839 235

Piątek: (14.00 - 16.00) tel nr 576 839 235; (16 - 18.00) tel nr 883 567 291


Zapraszamy dzieci i młodzież a także rodziców (w sprawach wychowawczych)

Przypominamy jednocześnie, że wszystkie osoby, które do chwili wystąpienia kwarantanny korzystały z pomocy Stowarzyszenia Aslan mogą nadal umawiać się na sesje za pomocą wybranych przez siebie komunikatorów Skype, WhatsApp , telefon

Zostań w domu i skontaktuj się z nami.

Jesteśmy nadal dla Ciebie


 

W związku z rekomendacją

Wojewody Mazowieckiego

nasza działalność zostaje

CAŁKOWICIE ZAWIESZONA

na czas kwarantanny

w trybie natychmiastowej wykonalności.

_____________________________________________________________________________

 

Stowarzyszenie ASLAN ZAPRASZA  na GRUPĘ TERAPEUTYCZNĄ dla DDA

 

 • Jeśli masz od 19 do 25 lat...
 • Jeśli jesteś niezadowolony z kontaktów z innymi ludźmi...
 • Jeśli nie możesz zaakceptować siebie...
 • Jeśli czujesz się odpowiedzialny za innych...
 • Jeśli w Twoim domu nieproszonym gościem był alkohol...

 

To z myślą o Tobie powstała

GRUPA DLA MŁODYCH DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW

 

Celem grupy jest pomoc:

 • w przywróceniu zdolności do zdrowego funkcjonowania, podejmowania konstruktywnych działań w celu ochrony siebie i zatroszczenia się o swoje potrzeby;
 • w lepszym rozumieniu siebie i zmniejszeniu odczucia samotności.

Zapraszamy Cię w podróż w poszukiwaniu i odkrywaniu siebie

 

Spotkania grupy odbywają się  we wtorki w godz. 16.00 – 18.00.

Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją.

Informacje i zapisy:

 

Monika Gregorczuk

tel. 22 636 49 04

Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy

 

 

_____________________________________________________________________________

Po konsultacji z prawnikiem, w związku z informacjami  umieszczanymi w dniach 21 oraz 22 lipca 2019 r. w Internecie na temat obozów organizowanych przez Stowarzyszenie, zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym rodziców w dniu 29 lipca 2019 o godzinie 17:00 do siedziby Stowarzyszania

Zarząd Stowarzyszenia ASLAN

 

_____________________________________________________________________________

 

KONSULTACJE DLA RODZIN w STOWARZYSZENIU ASLAN

 

Zapraszamy rodziny, które doświadczają trudności  we wzajemnych relacjach lub borykają się z różnego rodzaju kryzysami na konsultacje rodzinne.

Konsultacje mogą pomóc rodzinie w sytuacjach, kiedy:

 • między członkami rodziny dochodzi do częstych kłótni i konfliktów - trudno porozumieć się w nawet najprostszych sprawach,
 • członkowie rodziny nie czują ze sobą więzi, nie mają ochoty do wzajemnych kontaktów - brakuje bliskości, zrozumienia, wsparcia;
 • rodzicie ciągle kłócą się między sobą  - napięta relacja między rodzicami odbija się na dzieciach i jest źródłem problemów wychowawczych,
 • rodzice zauważają, że coś niepokojącego zaczyna dziać się z dzieckiem (np. zachowuje się inaczej niż zwykle, ma coraz gorsze oceny, izoluje się itp. ) - nie wiedzą, jak powinni zareagować;
 • rodzina przeżywa kryzys spowodowany traumatycznym wydarzeniem ( tj. śmierć któregoś z jej członków, poważna choroba, utrata pracy, separacja lub rozwód, nagła zmiana warunków lub otoczenia itp.) - członkom rodziny trudno zaakceptować nową sytuację.

Celem spotkań rodzinnych  jest pokonanie trudności poprzez wskazanie źródeł konfliktu, nazwanie ich oraz wspólną pracę nad ich rozwiązaniem. Efekty są najlepsze, jeśli w spotkaniach uczestniczy cała rodzina.

 

Zapisy i informacje:

tel. 22 636 49 04

_____________________________________________________________________________


PROWADZENIE DZIAŁAŃ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH I PORADNICTWA RODZINNEGO SKIEROWANYCH DO RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYMI


Projekt oferuje wsparcie psychologiczne i pedagogiczne osobom mieszkających i/lub uczącym się w Warszawie – dzieciom i młodzieży w wieku 7 – 18 lat oraz ich rodzicom.

W ramach realizacji projektu oferujemy:

 • diagnozę psychologiczną
 • diagnozę pedagogiczną
 • konsultacje, poradnictwo psychologiczne
 • indywidualną terapię
 • grupy socjoterapeutyczne i terapeutyczne
 • grupę Alateen dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
 • zajęcia korekcyjne z pedagogiem
 • konsultacje z prawnikiem.

_____________________________________________________________________________

 

SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO oferuje bezpłatną pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących i/lub uczących się w Dzielnicy Śródmieście


Do placówki zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat z problemami szkolnymi, emocjonalnymi i/lub w kontaktach z rówieśnikami.

Każdy uczestnik objęty zostanie dostosowanym do indywidualnych potrzeb programem terapeutyczno – korekcyjnym, a w razie potrzeby także zajęciami grupowymi i/lub zajęciami aktywnego spędzania czasu wolnego.

Rodzicom oferujemy indywidualne konsultacje psychologa w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, a także warsztaty umiejętności wychowawczych.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 20:00.

W okresie wakacji proponujemy letnie obozy socjoterapeutyczne łączące wypoczynek z zajęciami rozwijającymi kompetencje społeczne.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

_____________________________________________________________________________

 

DZIAŁANIA NA RZECZ MŁODYCH DOROSŁYCH

 

Projekt przeznaczony jest dla młodzieży między 18 a 26 rokiem życia, mieszkającej bądź uczącej się w Warszawie.

Oferta zawiera:

indywidualne wsparcie psychologiczne
interwencje kryzysowe
terapię psychologiczną
wsparcie grupowe, w tym:

 • grupę dla dorosłych dzieci alkoholików DDA
 • grupę dla osób znajdujących się w kryzysie, przeżywających problemy związane z sytuacją życiową, edukacyjną, zawodową lub rodzinną
 • grupę kompetencji społecznych kształcącą między innymi umiejętność komunikacji, rozpoznawania celów życiowych, optymalizacji działań
 • doradztwo zawodowe/Coaching skierowane do osób pozostających poza systemem zatrudnienia i edukacji

 

Zajęcia grupowe dla młodzieży

Grupy terapeutyczne dla młodzieży - przeznaczone dla młodzieży w wieku 19 – 26 lat, która przeżywa trudności takiej jak:

 • nastrój depresyjny
 • problemy z mobilizacją  do nauki/pracy
 • lęki, niepokój w relacjach z ludźmi
 • drażliwość, impulsywność
 • napady paniki
 • problemy adaptacyjne na uczelni, w miejscu pracy
 • konflikty z rodzicami

Grupy prowadzone są w trakcie roku szkolnego/akademickiego.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny oraz w trakcie zimowych lub letnich turnusów terapeutycznych stanowiących nieodłączny element pracy.

Kwalifikacja do grupy odbywa się po indywidualnej konsultacji z psychologiem.

_____________________________________________________________________________

 

SOS RODZINA


Projekt „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Stowarzyszenie Aslan od września 2016 r. realizuje wspólnie z innymi organizacjami i Miastem st. Warszawa projekt SOS Rodzina - Przeciwdziałanie wykluczeniu Społecznemu mieszkańców m.st Warszawy.

 

Informacje i zgłoszenia w siedzibie Stowarzyszenia.

Zapraszamy!


Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie:

www.um.warszawa.pl/sosRodzina

_____________________________________________________________________________


Dziękujemy Hilton Warsaw Hotel & Convention Center

za remont i wyposażenie kuchni Stowarzyszenia
oraz za poświęcenie uwagi i czasu naszym podopiecznym.

Dzięki Wam dzieci będą mogły realizować swoje kuchenne pasje.

 

_____________________________________________________________________________


Pragniemy gorąco podziękować Firmie „Brikoman”

za życzliwość oraz remont i wyposażenie pomieszczeń Stowarzyszenia.

 

_____________________________________________________________________________

 

Pewnie część z Was i Waszych rodziców już zaczyna rozliczać się z urzędami skarbowymi. Zachęcamy do przekazania 1% Waszego podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania PIT wpisać nasz numer KRS 0000048117

Zachęcamy do skorzystania naszego programu do pobrania stąd:

POBIERZ PROGRAM

_____________________________________________________________________________